70-tal bilar vid planerat streetrace i Rollsbo industriområde – många norskregistrerade

Ett inringt tips ledde polisen till Rollsbo industriområde – och ett planerat streetrace kunde då stoppas, enligt polisen.
– Kollegerna gjorde bedömningen att det rörde sig om cirka 70 fordon och flera av bilarna var norskregistrerade, säger Christian Nordén, kommunpolis i Kungälv.