Mikael Isacson, kyrkoherde, Carin Wrennfors, administrativ chef, Mikael Osberg, kyrkogårdsföreståndare och Margareta Alexandersson, kyrkorådets ordförande planerar för en utbyggnad av Skogskyrkogården. FOTO: Kristian Johansson
Mikael Isacson, kyrkoherde, Carin Wrennfors, administrativ chef, Mikael Osberg, kyrkogårdsföreståndare och Margareta Alexandersson, kyrkorådets ordförande planerar för en utbyggnad av Skogskyrkogården. FOTO: Kristian Johansson Bild: -

600 nya gravplatser på Skogskyrkogården

Kungälv-Ytterby församling planerar att bygga ut Skogskyrkogården med 600 nya gravplatser åt Fontins motionsslinga till. Tanken är att utbyggnaden ska starta nästa höst.

ANNONS
|

– Vi behöver fler gravplatser inom en snar framtid. Den första etappen här uppe gjorde vi på 1990-talet och redan då visste vi att skulle behöva etapp två på längre sikt. Det är den etappen vi vill börja bygga ut nu, säger Mikael Osberg, kyrkogårdsföreståndare.

20 000 kvadratmeter

Utbyggnaden är på 20 000 kvadratmeter, vilket är något mindre än delen som redan finns.

– Det blir 600 nya gravplatser på den nya delen och så har vi ett fält på den befintliga delen som vi gör om till hundra nya kistplatser. Sammanlagt räknar vi med att detta kommer att fylla behovet för 40-45 år framåt, säger Mikael Osberg.

ANNONS

Tanken är att påbörja arbetet hösten 2021.

– Arbetet med marken kommer att ta ett år, räknar vi med. Sedan ska marken helst stå i fem år så att den sätter sig, innan man börjar använda den, säger Mikael Osberg.

Intill motionsslingan

Det är kyrkans egen mark som kommer att tas i anspråk. Den är belägen mellan nuvarande gravplatser och Fontins motionsslinga. Utbyggnaden kommer bland annat innebära att träden mellan slingan och nuvarande gravplatser kommer att tas ner.

– Men det kommer inte att vara något bullrigt arbete medan det pågår en begravning, då får det arbetet ta en paus, säger Mikael Osberg.

Gravarna är till för alla, alltså inte bara de som är medlemmar i församlingen.

– Vi har ansvar för gravplatser för alla som bor i Kungälv, säger kyrkoherde Mikael Isacson.

Den nya delen kommer också att innehålla en muslimsk del.

– Lagen säger att vi ska tillhandahålla platser för muslimer, säger Mikael Isacson.

I och med utbyggnaden planeras dessutom en ny plats för avsked utomhus. Dessutom kommer man passa på att bygga en ordentlig vändslinga så att det blir lättare och säkrare för större fordon att vända. Allt hänger dock på att kyrkofullmäktige beviljar pengarna.

Ska ta budgeten

– Det här har aktualiserats nu för att vi ska ta budgeten i kyrkofullmäktige. Det är en investering på cirka 50 miljoner kronor, säger Margareta Alexandersson, kyrkorådets ordförande.

Pengarna kommer inte från kyrkoavgiften, utan från begravningsavgiften, som alla svenskar betalar. Investeringen påverkar alltså inte kyrkans övriga verksamhet.

Margareta Alexandersson tror inte heller att det kommer bli någon strid i kyrkofullmäktige i frågan.

– Såhär långt har vi inte haft några olika uppfattningar om utbyggnaden, säger hon.

– Vi är skyldiga att hålla med gravplatser, så det är inte så mycket att bråka om, säger Mikael Isacson.

kristian Johansson

kristian.johansson@kungalvsposten.se

ANNONS