Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Ännu ett nytt bostadsområde på gång i Ytterby

Ännu ett nytt bostadsområde planeras i Ytterby, denna gång beläget strax norr om tätorten. Enligt exploatörens plan ska ett antal flerbostadshus byggas och hysa mellan 200 och 400 lägenheter.

Planarbetet kring området Ytterby-Tunge 2:72 påbörjades redan 2014, men lades på is.

– Arbetet pausades 2017 i samband med att flera andra planer i kommunen pausades, man drog ner på takten ett tag helt enkelt, säger Ida Andersson, planarkitekt och projektledare i Kungälvs kommun.

Området omfattar 8 hektar och avgränsas av Marstrandsvägen och Bohusbanan, och gränsar i norr mot ett skogbeklätt område. Större delen av området upptas i nuläget av åkermark.

Planarbetet återupptogs i fjol, och planerna har hunnit ändras en hel del.

Planer på upp till 400 lägenheter

– Tidigare fanns tankar på ett antal enfamiljshus och radhus, sammanlagt mellan 100 och 200 bostäder, berättar Ida Andersson. Nu när det gjorts ett omtag är det ett helt annat förslag som lagts fram. Det handlar enbart om flerbostadshus på fyra till sex våningar som ska rymma mellan 200 och 400 lägenheter.

Exploatören, Trivebo AB, har lagt fram det nya förslag som kommunen nu arbetar med. Tankar finns på något enstaka hus som kan bli högre än sex våningar, upp till åtta.

Blandning av hyresrätter och bostadsrätter

Lägenheterna ska bestå av en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Här finns även planer på att bygga en förskola med sex avdelningar inom området.

– Alla sådana avvägningar, som till exempel att se till att det finns kapacitet i förskola och skola, är något vi har med oss i arbetet hela tiden, säger Ida Andersson.

En trafikutredning är under bearbetning och där har konstaterats att nuvarande korsning måste få en ny lösning, troligtvis en rondell. Närheten till Bohusbanan är också något som måste tas hänsyn till.

– När ett bostadsområde planeras mindre än 150 meter från en järnväg tas en riskutredning fram, säger Ida Andersson. Man får anpassa bebyggelsen efter förutsättningarna, placera entréer bort från järnvägen och placera bostadshus så långt bort man kan.

Inflyttning tidigast 2026-2027

Nu inväntas VA-kapacitet för området, vilket helt saknas idag. Detaljplanen kan bli klar att genomföra tidigast 2024, och en preliminär inflyttning skulle tidigast kunna ske 2026-2027.

Men Ida Andersson påpekar att man fortfarande befinner sig i ett väldigt tidigt skede i en pågående process.

– Det förslag som finns kan komma att ändras, och ärendet ska ut på samråd i höst. Då kommer det att finnas möjlighet för den som vill att yttra sig över planförslaget, säger hon.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
 
1. Sök på Kungälvs-Posten i AppStore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.
 
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.