Nytt företag startat: Kungälv Energi Produktion AB

Kungälv Energi Produktion AB, som har sitt säte i Kungälv, ska enligt verksamhetsbeskrivningen "driva verksamhet som omfattar att producera energi och äga och förvalta fast och lös egendom som krävs för verksamheten samt idka annan med bolaget".

ANNONS

Styrelseordförande är Carl Fredrik Gullbrantz, 53 år.

Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 20 januari.

Företaget har ett aktiekapital på 25 000 kronor.

Kungälv Energi Produktion AB

Fullständig verksamhetsbeskrivning för Kungälv Energi Produktion AB lyder: "Bolaget skall driva verksamhet som omfattar att producera energi och äga och förvalta fast och lös egendom som krävs för verksamheten samt idka annan med bolaget förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren eller i ägarens ställe. Ändamålet med Bolagets verksamhet är att som kommunalt företag och som bolag i en koncern enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande inom eller i Kungälvs kommuns geografiska närhet främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom området energiproduktion. Bolaget skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget skall därvid iaktta lokaliseringsprincipen i 2 kap. kommunallagen i dess innebörd i ellagen (1997:857) och fjärrvärmelagen (2008:263)."

nybildat bolagKungälv
Gullbrantz, Carl FredrikYtterby
Eriksson, Lars AgardKungälv
Harrysson, Björn PeterYtterby
Johansson, Björn Mikael NalleGöteborg
Karlsson, Robert MichaelKode
Syrén, Pierre ThomasKungälv
Österman, Jan RoberthMarstrand
Berndtsson Almgren, Karin MargaretaTorslanda
KPMG ABVäxjö
Andersson, Johan EmilVäxjö
Dentén, Anita IngegerdKungälv
Schandorff, Karin Lena SusanneKungälv
Brogren, Rolf Björn ÅkeKungälv
Carlsson, Märta Christina GKungälv
ANNONS