Nystartat handelsföretag i Kungälv

Den 30 oktober registrerades det nya bolaget Nicklok AB hos Bolagsverket.

ANNONS

Det har sitt säte i Kungälv och ska enligt deras uppgifter syssla med "bolagets huvudsakliga syfte är att inneha och sköta om aktier och andelar i dotterbolag och företag med intresseanknytning".

Nicklok AB har ett aktiekapital på 25 000 kronor.

Styrelseledamot är Nicklas Lokander, 36 år. Filip Thunberg, 28 år, är styrelsesuppleant.

NicKloK AB

Full verksamhetsbeskrivning för Nicklok AB: "Bolagets huvudsakliga syfte är att inneha och sköta om aktier och andelar i dotterbolag och företag med intresseanknytning. Vidare bedriva handel med fordon och dess komponenter, försäljning av tillbehör, bilvård, samt utföra reparationer och återställande av fordon. Bolagets verksamhet omfattar även direkt eller genom dotterbolag att tillhandahålla rådgivande och liknande tjänster inom byggnadstekniska, ekonomiska och administrativa områden. Dessutom ingår ägande och förvaltning av fastigheter, värdepapper samt annan form av tillgång, både rörlig och fast, samt bedriva övrig förenlig verksamhet."

nybildat bolagYtterby
Lokander, Jim NicklasYtterby
Thunberg, Filip Gustav OskarSpekeröd
ANNONS