Måleriföretag i Kungälv försätts i konkurs

Aktiebolaget Inkerö Måleri AB i Lidköping har försatts i konkurs.

ANNONS

Företaget registrerades 22 maj 2014 och har haft sitt säte i Kungälv. Företaget begärdes i konkurs den 16 januari. Konkursen registrerades, och inleddes, hos Bolagsverket den 6 maj 2024, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

Inkerö Måleri AB

Så går en konkurs till

Konkurs för ett aktiebolag innebär att bolaget avslutas genom att dess tillgångar används för att täcka dess skulder. Det är möjligt att ett bolag antingen självmant ansöker om konkurs eller att en fordringsägare begär det. Tingsrätten granskar ansökan och beslutar om att sätta bolaget i konkurs. I detta skede utser tingsrätten en konkursförvaltare för att hantera hela processen. Den utsedda konkursförvaltaren redovisar framstegen till tingsrätten, som avslutar konkursen och formellt upplöser bolaget. Länk till Bolagsverket

konkursLidköping
Granat, Karl Jonas MikaelLidköping
ANNONS