Kungälv får nytt företag i restaurangbranschen

Ap Horeca AB ska enligt verksamhetsbeskrivningen ägna sig åt "investerings- och holdingverksamhet inom hotell, restaurang och catering och därmed sammanhängande verksamhet".

ANNONS

Bolaget, som registrerades hos Bolagsverket den 8 november, har sitt säte i Kungälv.

Företaget har ett aktiekapital på 25 000 kronor.

Styrelseledamot är Lars Anders Gustav Pålsson, 50 år. Styrelsesuppleant är Lars Olof Gustav Pålsson, 79 år.

AP Horeca AB

Fullständig verksamhetsbeskrivning för Ap Horeca AB lyder: "Investerings- och holdingverksamhet inom hotell, restaurang och catering och därmed sammanhängande verksamhet. Handel med onoterade samt noterade värdepapper. Konsultverksamhet, uthyrning samt utbildning inom Horeca. Fastighetsförvaltning."

nybildat bolagMarstrand
Pålsson, Lars Anders GustavMarstrand
Pålsson, Lars Olof GustavYtterby
ANNONS