Konkurs för handelsföretag i Kungälv

Aktiebolaget Plantson AB i Romelanda har försatts i konkurs.

ANNONS

Företaget registrerades 10 juli 2018 och har haft sitt säte i Kungälv. Konkursen registrerades hos Bolagsverket och inleddes den 5 april, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

plantson AB

Så går en konkurs till

Konkurs för ett aktiebolag innebär att bolaget avslutas genom att dess tillgångar används för att täcka dess skulder. Det är möjligt att ett bolag antingen självmant ansöker om konkurs eller att en fordringsägare begär det. Tingsrätten granskar ansökan och beslutar om att sätta bolaget i konkurs. I detta skede utser tingsrätten en konkursförvaltare för att hantera hela processen. Den utsedda konkursförvaltaren redovisar framstegen till tingsrätten, som avslutar konkursen och formellt upplöser bolaget. Länk till Bolagsverket

konkursRomelanda
Larnebratt, Per SverreRomelanda
Larnebratt, Lars Sverre ToreMjölby
ANNONS