Konkurs för byggföretag i Kungälv

Aktiebolaget Nordic Source Of Solutions AB i Göteborg har försatts i konkurs.

ANNONS

Företaget registrerades 4 september 2013 och har haft sitt säte i Kungälv. Företaget begärdes i konkurs den 16 april. Konkursen registrerades, och inleddes, hos Bolagsverket den 25 april 2024, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

Nordic Source of Solutions AB

Så går en konkurs till

En konkurs innebär, för ett aktiebolag, att det avvecklas genom att bolagets tillgångar används för att betala bolagets skulder. Ett bolag kan begäras i konkurs av aktiebolaget självt eller av en borgenär som har fordringar på bolaget. Tingsrätten tar upp ansökan och försätter bolaget i konkurs. Tingsrätten utser en konkursförvaltare som hanterar processen. Konkursförvaltaren redovisar till tingsrätten som avslutar konkursen och bolaget är därmed upplöst. Länk till Bolagsverket

konkursGöteborg
Ahlstedt, UlfGöteborg
ANNONS