Företag i Kungälv försätts i konkurs

Aktiebolaget B.cars AB i Göteborg har försatts i konkurs.

ANNONS

Företaget registrerades 1 april 2022 och har haft sitt säte i Kungälv. B.cars AB begärdes i konkurs den 26 mars. Konkursen registrerades, och inleddes, hos Bolagsverket den 4 april 2024, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

B.CARS AB

Så går en konkurs till

En konkurs innebär, för ett aktiebolag, att det avvecklas genom att bolagets tillgångar används för att betala bolagets skulder. Ett bolag kan begäras i konkurs av aktiebolaget självt eller av en borgenär som har fordringar på bolaget. Tingsrätten tar upp ansökan och försätter bolaget i konkurs. Tingsrätten utser en konkursförvaltare som hanterar processen. Konkursförvaltaren redovisar till tingsrätten som avslutar konkursen och bolaget är därmed upplöst. Länk till Bolagsverket

konkursGöteborg
Thörnroos, S Alexandra JGöteborg
ANNONS