Företag i Kungälv försätts i konkurs

Aktiebolaget Olivhus Gbg AB i Göteborg har försatts i konkurs.

ANNONS

Företaget registrerades 3 november 2021 och har haft sitt säte i Kungälv. Konkursen har nu registrerats hos Bolagsverket och inleddes den 8 maj, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

Olivhus GBG AB

Så går en konkurs till

Konkurs för ett aktiebolag innebär att bolaget avslutas genom att dess tillgångar används för att täcka dess skulder. Det är möjligt att ett bolag antingen självmant ansöker om konkurs eller att en fordringsägare begär det. Tingsrätten granskar ansökan och beslutar om att sätta bolaget i konkurs. I detta skede utser tingsrätten en konkursförvaltare för att hantera hela processen. Den utsedda konkursförvaltaren redovisar framstegen till tingsrätten, som avslutar konkursen och formellt upplöser bolaget. Länk till Bolagsverket

konkursGöteborg
Khanniarak Ghazvini, MohammadKungälv
Khanniarak Ghazvini, AliGöteborg
ANNONS