Byggföretag i Kungälv försätts i konkurs

Aktiebolaget Gm Service In West AB i Ytterby begärs i konkurs.

ANNONS

Företaget registrerades 2 juni 2022 och har haft sitt säte i Kungälv. Konkursen registrerades hos Bolagsverket och inleddes den 1 november, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

GM Service in West AB

Så går en konkurs till

En konkurs innebär, för ett aktiebolag, att det avvecklas genom att bolagets tillgångar används för att betala bolagets skulder. Ett bolag kan begäras i konkurs av aktiebolaget självt eller av en borgenär som har fordringar på bolaget. Tingsrätten tar upp ansökan och försätter bolaget i konkurs. Tingsrätten utser en konkursförvaltare som hanterar processen. Konkursförvaltaren redovisar till tingsrätten som avslutar konkursen och bolaget är därmed upplöst. Länk till Bolagsverket

konkursYtterby
Wilusz, Grzegorz WojciechYtterby
Wilusz, MariiaYtterby
ANNONS