32-åring startar ny bostadsrättsförening i Kungälv

Bostadsrättsföreningen Håffrekullen Village, som har sitt säte i Kungälv, ska "främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning".

ANNONS

Styrelseordförande är Joakim Svensson, 32 år.

Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 12 oktober.

Bostadsrättsföreningen Håffrekullen Village

Full verksamhetsbeskrivning för Bostadsrättsföreningen Håffrekullen Village: "Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Även juridiska personer kan vara bostadsrättshavare i föreningen."

nybildat bolagKungälv
Svensson, Joakim Peter ArneKareby
Gillholm, Ingela Pernilla CamillaKareby
Rahbe, Lars Håkan LennartKärna
Rytterstig, Anna Sara CeciliaKungälv
ANNONS