30-åring startar nytt handelsföretag i Kungälv

Lokala Stubberöd AB har som sin verksamhet "fastighetshandel".

ANNONS

Styrelseordförande är Christoffer Hildebrand, 30 år.

Bolaget, som registrerades hos Bolagsverket den 16 augusti, har sitt säte i Kungälv.

Lokala Stubberöd AB har ett aktiekapital på 25 000 kronor.

Lokala Stubberöd AB

Full verksamhetsbeskrivning för Lokala Stubberöd AB: "Fastighetshandel. Bolaget ska även kunna äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper med rätt att bedriva verksamhet genom delägarskap i andra företag, även som idka därmed förenlig verksamhet."

nybildat bolagKungälv
Hildebrand, Christoffer ReineKungälv
Hildebrand, Kenneth ReineKungälv
Hildebrand, Inger CarinaKungälv
ANNONS