Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nytt företag startat: Kungälv Energi Produktion AB

Kungälv Energi Produktion AB, som har sitt säte i Kungälv, ska enligt verksamhetsbeskrivningen "driva verksamhet som omfattar att producera energi och äga och förvalta fast och lös egendom som krävs för verksamheten samt idka annan med bolaget".

Styrelseordförande är Carl Fredrik Gullbrantz, 53 år.

Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 20 januari.

Företaget har ett aktiekapital på 25 000 kronor.

Kungälv Energi Produktion AB

Fullständig verksamhetsbeskrivning för Kungälv Energi Produktion AB lyder: "Bolaget skall driva verksamhet som omfattar att producera energi och äga och förvalta fast och lös egendom som krävs för verksamheten samt idka annan med bolaget förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren eller i ägarens ställe. Ändamålet med Bolagets verksamhet är att som kommunalt företag och som bolag i en koncern enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande inom eller i Kungälvs kommuns geografiska närhet främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom området energiproduktion. Bolaget skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget skall därvid iaktta lokaliseringsprincipen i 2 kap. kommunallagen i dess innebörd i ellagen (1997:857) och fjärrvärmelagen (2008:263)."

Kungälv Energi Produktion AB nybildat bolag Kungälv
Styrelseledamot och Ordförande Gullbrantz, Carl Fredrik Ytterby
Styrelseledamot Eriksson, Lars Agard Kungälv
Styrelseledamot Harrysson, Björn Peter Ytterby
Styrelseledamot Johansson, Björn Mikael Nalle Göteborg
Styrelseledamot Karlsson, Robert Michael Kode
Styrelseledamot Syrén, Pierre Thomas Kungälv
Styrelseledamot Österman, Jan Roberth Marstrand
Extern VD Berndtsson Almgren, Karin Margareta Torslanda
Revisor KPMG AB Växjö
Huvudansvarig revisor Andersson, Johan Emil Växjö
Lekmannarevisor Dentén, Anita Ingegerd Kungälv
Lekmannarevisor Schandorff, Karin Lena Susanne Kungälv
Lekmannarevisor suppleant Brogren, Rolf Björn Åke Kungälv
Lekmannarevisor suppleant Carlsson, Märta Christina G Kungälv