Vi sätter stort hopp till AI

ChatGPT kan konversera på svenska, med några småfel som fel genus, fel ordföljd eller ”jag är starving”. Det känns nästan som att tala med en människa.