Vi har blivit blinda för vad saker egentligen kostar

I snitt kostar ett dygn på sjukhus 7 800 kronor, inte alls de 100 kronorna som vi betalar. Jag älskar vår välfärd, men tyvärr har den gjort oss så blinda för de egentliga kostnaderna.