Kadir Meral: Varför lyckas inte Thorildskolan?

Skolans komplexa frågor kräver djupa och ärliga diskussioner. Samla alla inblandade – elever, föräldrar, lärarna, rektorerna, skolchefen och politiker – och låt dem diskutera i smågrupper.