Kadir Meral: Utan kultur är vi själlösa tvåbenta robotar

För bara några år sedan hade vi ett fantastiskt estetprogram med riksintag på Mimers, nu är det nedlagt och musikklasserna på Ytterbyskolan går samma öde till mötes. Jag hade önskat att våra politiker hade ett stänk av Churchills klokskap och engagemang för kulturen.