Tomma vårdskolbänkar skapar sår i samhället

I en tid där vi har en åldrande befolkning med ökat behov av vård och omsorg är det olyckligt att allt färre ungdomar är villiga att söka sig till programmet och jobba inom vårdyrken.