Magnus Bredelius: Ölstinna minnen från en pensionerad Marstrandsfärja

”Sohôrt” är en liten plats på jorden. På nittiotalet levererades lutande ölburkar som det stod ”Pripps” eller ”Tuborg” på i strid ström från gästhamnen i Marstrand. De drev långsamt med olika grader av slagsida in i Sohôrt där de till slut grundstötte vid Cementas sida.