Nu snyter vi in 2023 – med ödmjukhet inför det ovissa

Ännu en gång firar vi in det nya året hostande och snörvlande. Pandemin har gått hårt åt våra immunförsvar. Men i gengäld har den gett oss en ödmjukhet inför att vi vet mycket lite om vad ett nytt år kan komma att innehålla.