Kadir Meral: Mångfalden är en tillgång för vårt land

Samtidigt som det finns svenskar som bekämpar kulturell mångfald så finns det invandrare som vägrar att integreras i det svenska samhället. Vi kan inte låta dessa ytterligheter styra vårt samhälle.