Karin Henriksson: Makten har blivit svårare att känna igen

Makt bor inte längre bara i korridorer och styrelserum, utan hos dem som samlar följare och skapar nya plattformar för inflytande. KP:s maktlista utforskar vad det gör med maktbegreppet.