Karin Henriksson: Kungälvs Manhattan behöver också det gröna och sköna

Kungälvs Manhattan – Kongahällaområdet – är tätbebyggt och det är lite sent att lägga in en Central park. Men små, sköna gröna miniparker är något att fundera över i nästa och nästnästa steg.