Hjälp oss – vilka frågor är viktigast inför valet?

Vilka är de viktigaste valfrågorna i Kungälv? Vi behöver din hjälp att mejsla fram vad som står på spel i vår kommun den 11 september.