Karin Henriksson: Föräldrars oro ligger inte på havregrynsnivå

Det som har gjort många debattörer rasande i veckan, är inte i första hand Lena Anderssons fyrkantiga inställning till ordet hunger, utan att det är kompetensen hos fattiga barnfamiljer som ska skärskådas.