Epa-debatten blottlägger klyftor i Kungälvs kommun

Epa-traktorerna skapar en infekterad debatt både i Kungälv och övriga Sverige. Fordonen är symptom på ett samhälle i förändring och frågan blottlägger en rad klyftor i vårt land.