Magnus Bredelius: Det svartnar långsamt i fönstren på öarna

Kurt körde Marstrandsfärjan i över 30 år. Det var ett helt annat Marstrand, fyllt av arbetare, och sommarhus byggda av bilförsäljare och blomsterhandlare.