Avskaffa arvsmonarkin – och befria kungafamiljen

Vi vill vara ett jämlikt land och Kungafamiljen brukar få beröm för att de är så folkliga. Men de är så långt ifrån folkliga som man kan komma.