Att odla är att misslyckas – men fler borde ges chansen

Som odlare har jag haft mer motgång än framgång. Men jag fortsätter försöka, för även de små skördarna är så belönande. Det spirande odlingsintresset som finns hos många borde tas tillvara när nya bostadsområden byggs.

Redan kund?Logga in här