Angiveri förpestar ett samhälle

Tidöpartierna gick nyligen vidare med utredningsdirektiv med avsikten att införa angiverilagen. Lagförslaget innebär att exempelvis lärare, socialarbetare och anställda inom vården blir skyldiga att anmäla papperslösa om de kommer i kontakt med dem på jobbet.