Frida A Zetterström: AI-dörren står på vid gavel

Man minns insiktsögonblick för alltid, var man befann när en kunskap på riktigt landade. Ögonblicket när min vän håller upp mobilen på aw:n och visar mig sin senaste konversation i chat GPT-appen är ett sådant.