Beslutet fattades i kommunstyrelsen utan vare sig votering, motförslag eller reservation från något parti - inte ens från Nygårds och Hanssons partier, skriver Anders Holmensköld (M).
Beslutet fattades i kommunstyrelsen utan vare sig votering, motförslag eller reservation från något parti - inte ens från Nygårds och Hanssons partier, skriver Anders Holmensköld (M). Bild: Björn Olsson

Vilseledande om skolans pedagogiska luncher

Kommunalråd Anders Holmensköld (M) svarar Sammy Nygård (KD) och John Hansson (KD), och får därmed slutreplik i frågan om pedagogiska luncher i skolan.

ANNONS
|

I en insändare om skolmaten i KP i fredags skriver Sammy Nygård (KD) och John Hansson (SD) att utbildningsrådet Anna Vedin (M) är ansvarigt för det de menar ”befängda beslutet” att kommunen inte säljer luncher till sina anställda.

Beslutet som fattades av kommunstyrelsen 2019-06-19 innehöll två beslutspunkter; 1. Kommundirektören ges i uppdrag att avsluta möjligheten för kommunens anställda att köpa mat från Måltidsservice från och med 1 september 2019. 2. Beslutet berör inte pedagogiska måltider.

Att kunna köpa mat på det sätt som tidigare var möjligt för personer utan tillsynsansvar var mycket tveksamt ur både ett rättsligt perspektiv och ur ett barnsäkerhetsperspektiv och av den anledningen var det inget parti som hade några sakliga invändningar mot förändringen.

ANNONS

Beslutet fattades i kommunstyrelsen utan vare sig votering, motförslag eller reservation från något parti - inte ens från Nygårds och Hanssons partier. Detta faktum känner förmodligen inte Nygård och Hansson till.

I Kungälvs kommuns grundskolor F-6 serverades det ca 35000 pedagogiska luncher under 2023. Det är i genomsnitt 1 pedagogisk lunch per 15 barn. Det förhållandet är ganska normalt vid jämförelse med andra kommuner.

När det gäller högstadieskolorna serverades det däremot endast 5000 pedagogiska luncher vilket ger 1 pedagogisk lunch per 50 elever.

Helt klart är att detta är otillräckligt och helt klart är att beslutet från 2019-06-19 tolkats både felaktigt och på olika sätt i verksamheterna- det står ju trots allt tydligt i beslutet att det inte berör pedagogiska luncher.

För att trygga miljön runt skolmåltiderna har vi som majoritet beställt kommungemensamma riktlinjer för de pedagogiska måltiderna för att säkerställa att det finns en tillräcklig närvaro av vuxna personer med tillsynsansvar över eleverna. Många kommuner har sådana idag och de riktlinjer som kommer att fastställas inom kort kommer ha samma andel vuxna som äter tillsammans med eleverna som i de allra flesta andra kommunerna.

Anders Holmensköld (M)

Kommunalråd

LÄS MER:Skyll inte misstag på rektorerna Anna Vedin (M)

LÄS MER:Anna Vedin (M) svarar om pedagogiska måltider i skolan

ANNONS