Vilket samhälle vill vi överlämna?

Vill vi ha ett samhälle där var och en tänker på sitt och där fri och rättigheter gradvis tullas på och inskränks?, skriver insändarskribenten.

ANNONS

Det känns alltmer som att vi står inför ett ödesval i olika nivåer.

Vi måste ställa oss två huvudfrågor innan vi går till valurnorna.

Den första är: Vilket samhälle vill vi överlämna till vår nästkommande generation?

Vill vi ha ett samhälle där var och en tänker på sitt och där fri och rättigheter gradvis tullas på och inskränks.

Där vi i olika delar "smygs" in i ett samhälle där beslut och kontroll alltmer centraliseras till den grad att utvecklingen senare svårligen går att påverka.

Eller vill vi ha ett samhälle där vi faktiskt och ärligt bryr oss om varandra och där vi har en vilja av att hjälpa de medmänniskor som inte har samma förutsättningar med sig i livet och där grundfilosofin är att alla är lika mycket värda, oavsett?

Den andra huvudfrågan som vi måste ställa oss är:

Vilken jord vill vi överlämna till nästa generation?

Vill vi att egoistiska och inskränkta ledares populistiska och till stora delar oemotsagda uttalanden ska få råda och där man påtalar klimatforskares hysteri, inkompetens och köpta politiska budskap? Ta det lugnt säger man och hänvisar till att klimatet har ju alltid gått upp och ner genom historien.

Eller vill vi faktiskt förstå att ta de kraftigt förändrade väderleksförhållandena och den alltmer påtagliga issmältningen på allvar.

En vädjan till alla som går och röstar är att innan du gör det, ytterligare en gång fundera över ovanstående frågeställningar.

Mina egna svar är redan givna och jag kommer att rösta på Socialdemokraterna.

Per-Ante Vikberg

LÄS MER:En röst på sossarna är en röst moderaterna, och tvärtom

LÄS MER:Kan ni tänka er att sända barn och barnbarn till krig?

ANNONS