Viktiga beslut ska tas i fredstid!

Ett beslut om medlemskap i NATO skulle få ödesdigra konsekvenser för kommande generationer och deras arbete för fred och nedrustning. Det anser insändarskribenten.

ANNONS

Så låter en viktig princip som följt mig genom livet. I mitt arbete möter jag ofta människor i kris eller i djup sorg, och min övertygelse är att de kloka och hållbara besluten inte tas i den akuta och känslomättade kaossituationen som man kan befinna sig i när smärtan eller orättvisan slår som hårdast.

Rysslands aggression och hot mot Sverige har försatt oss i en krissituation med stor osäkerhet kring framtiden. I detta läge är det av största vikt att inte ta förhastade beslut som bryter en långvarig framgångsrik tradition; ett beslut som binder oss till en kärnvapenallians, och som försvårar för Sverige att inta en diplomatisk roll när tiden blir mogen till det. Det är diplomati och inte krig som skall ta oss ur denna kris.

Ett beslut om medlemskap i NATO skulle få ödesdigra konsekvenser för kommande generationer och deras arbete för fred och nedrustning. Det ska därför inte tas förhastat.

Steffen Bové

Allmänläkare och styrelseledamot i Fredsrörelsen i Kungälv

ANNONS