Vi kräver goda överskott i goda tider

En sund ekonomi är grunden för en god välfärd och en god välfärd är grunden för en sund ekonomi, skriver representanter för Kungälvs majoritetspartier.