Situationen kan förklaras av att det varit svårt att täcka vakanser i verksamheten under sommarmånaderna, skriver <strong id="strong-047bba9c502fa90dc59737693931ecc2">Henrik Edin, r</strong>egionchef Attendo hemtjänst syd, i ett svar på de insändare som har kritiserat Attendos hemtjänst i Kungälv.
Situationen kan förklaras av att det varit svårt att täcka vakanser i verksamheten under sommarmånaderna, skriver Henrik Edin, regionchef Attendo hemtjänst syd, i ett svar på de insändare som har kritiserat Attendos hemtjänst i Kungälv. Bild: Stefan Bennhage

Vi har haft svårt att täcka vakanser under sommaren

Situationen kan förklaras av att det varit svårt att täcka vakanser i verksamheten under sommarmånaderna, skriver Henrik Edin, regionchef Attendo hemtjänst syd, i ett svar på de insändare som har kritiserat Attendos hemtjänst i Kungälv.

ANNONS
|

Den senaste tiden har lokala medier uppmärksammat Attendos hemtjänstverksamhet i Kungälv. Som ansvarig för Attendos hemtjänst i regionen är jag den första att tillstå att det funnits utmaningar i verksamheten under sommaren men jag vill också understryka att vi har haft allt vårt fokus på att ge kvalitet för våra kunder och att våra medarbetare ska ha rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Situationen kan förklaras av att det varit svårt att täcka vakanser i verksamheten under sommarmånaderna. Det i sin tur har gjort att vi fått styra om planering och rutter med kundernas bästa i fokus.

En trygg och säker omsorg kommer alltid i första rummet för oss. Verksamhetschefen och vår medarbetargrupp gör sitt yttersta varje dag för att ge den service och omsorg som våra kunder behöver.

ANNONS

Så vitt jag har kunnat se har inga allvarliga avvikelser noterats hos våra kunder. Därmed inte sagt att det kan ha uppstått situationer där vi inte alltid har kunnat hålla det tidsschema som vi har tänkt och det är självklart något vi beklagar. Vår ambition som utförare är alltid att våra kunder ska få den omsorg de behöver på det sätt som vi har kommit överens om.

En verksamhet kan alltid förbättras och det viktiga nu är att vidta åtgärder och ha en öppen dialog med såväl kunder som medarbetare. Nöjda medarbetare och kunder där insatser kommer i rätt tid och på det sätt som kunderna förväntar sig är vårt främsta mål. Vårt goda samarbete med vår uppdragsgivare Kungälvs kommun kommer också att fortsätta i olika forum.

Henrik Edin

Regionchef Attendo Hemtjänst Syd

LÄS MER:Heder åt er som har mod och civilkurage nog att larma!

LÄS MER:Attendo låter medarbetare och vårdtagare ta smällen

ANNONS