Vi ger en bra och trygg omsorg till invånarna

Attendos regionchef svarar på kritik från personal på Attendo hemtjänst i Kungälv.

ANNONS

Vi har engagerade medarbetare som ger en bra och trygg omsorg till invånarna i Kungälv. Självklart vill vi att alla medarbetare ska känna att de har bra förutsättningar att göra ett bra jobb och vi som chefer har ett stort ansvar i det arbetet. En verksamhet kan alltid förbättras och vi har interna kontrollsystem och forum för dialog. Varje enskild medarbetare bär också ett ansvar att rapportera in avvikelser och lyfta det som upplevs kan bli bättre. Vi är till för de som behöver omsorg och deras behov kommer alltid i första rummet. Vi ska fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten i Kungälv tillsammans med kunder, närstående, kommunen och medarbetargruppen.

Henrik Edin, Regionchef Attendo Hemtjänst Syd

LÄS MER:Ett bevis på att Attendo bara vill tjäna pengar

ANNONS