Vi bör undvika att bli måltavla för främmande makt

Allt talar för att Sverige bör behålla sin alliansfrihet och i händelse av krig sin neutralitet. Det menar den förre Riksdagsledamoten Evert Svensson, 1957-1991 (S).

ANNONS

Sverige höll sig neutralt under andra världskriget. Det hade sina svårigheter men Per Albin Hanssons linje var att hålla Sverige utanför kriget. Det var också Samlingsregeringens ståndpunkt där alla partier utom Kommunisterna var med. Det tål att påpekas, att situationen var betydligt svårare då än den är idag. Nazityskland hade ockuperat våra grannländer Danmark och Norge. Sedan dess och fram till nu har Sverige varit alliansfritt och förklarat sig vara neutralt vid eventuellt krig.

Bakgrunden till den förändrade inställningen i regering och opposition är Vladimir Putins illegala och folkrättsvidriga krig i Ukraina. Det är också säkert så, att Putin vill återupprätta Sovjetunionen före Gorbatjov 1991. Denne upplöste Warszawapakten och satellitstaterna blev fria nationer. Sovjetunionen blev 15 stater med moder Ryssland som störst och starkast. Därför är det viktigt att Putin stoppas och att Ukraina får behålla sin självständighet.

ANNONS

Sedan tanken på ett Nordiskt Försvarsförbund gått i stöpet i slutet av 1940-talet gick Norge och Danmark med i Nato medan Sverige beslöt att stå utanför. Det har tjänat oss väl som uttrycket lyder. Under världskriget kunde vi också vara en tillflyktsort för danskar, inte minst judar, Och många norrmän smög sig över gränsen till Sverige. För detta tackade Norge med att skapa ett konferenscentrum - Voxenåsen utanför Oslo. (Åk dit privat eller lägg en konferens där. Det är 20 mil kortare väg än till Stockholm och det finns bra förbindelser med Oslo).

Det heter att Natos militära paraply skall rädda oss vid eventuellt anfall. Men det innebär självfallet att vi också måste bistå andra länder vid krig. En för alla och alla för en. Ett exempel på vad ett medlemskap i Nato innebär är när Norge/Nato på 1980-talet stoppade en kärnvapenfri zon i Norden. Förslaget var långt framskridet och uppbackad av Olof Palme och Urho Kekkonen men det hjälpte inte.

All säkerhetspolitik har sina risker men vi bör undvika att bli måltavla för främmande makt. Allt talar för att Sverige bör behålla sin alliansfrihet och i händelse av krig sin neutralitet.

Nato leds i själva verket av USA. Det är de som har de militära musklerna. För min del finner jag detta svårsmält. USA har deltagit i allt för många krig. Sverige bör undvika att bli delansvarig.

Både Socialdemokrater för tro och solidaritet och det socialdemokratiska Kvinnoförbundet säger nej till Nato.

Evert Svensson

Kungälv

Riksdagsledamot 1957-1991 (S)

Broderskapsrörelsens ordf. 1968-1986

(Nu S. för tro och solidaritet/STS)

ANNONS