LRF välkomnar klimatlöftet att kommunerna ska inkludera de gröna näringarna, skriver <strong id="strong-439ac9ad14472c876c1ff0a8a4ea0933">Martin Gustavsson, </strong> LRF:s kommungrupp Kungälv.
LRF välkomnar klimatlöftet att kommunerna ska inkludera de gröna näringarna, skriver Martin Gustavsson, LRF:s kommungrupp Kungälv. Bild: Roger Larsson

Vi bidrar gärna till att klimatlöftena uppnås

LRF välkomnar klimatlöftet att kommunerna ska inkludera de gröna näringarna, skriver Martin Gustavsson, LRF:s kommungrupp Kungälv.

ANNONS
|

Visste du att kommunerna runt om i Västra Götaland avger Klimatlöften?

För varje år som går blir löftena fler, i år har kommunerna hela 30 stycken att välja på. Därför är det glädjande att Klimat 2030 infört ett klimatlöfte om att kommunerna ska inkludera de gröna näringarna: ”Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimatomställning. Det innebär att kommunen arbetar aktivt med att främja en dialog mellan kommunen, gröna näringar och övrigt näringsliv minst två gånger per år, samt under perioden samverkar i minst ett konkret projekt med syfte att minska utsläppen”. LRF välkomnar detta löfte och vi hoppas att alla kommuner i Västra Götaland kan avge det.

ANNONS

Det är intressant att titta på vilka löften som kommunerna gett och vad dessa löften resulterat i. Vi kan konstatera att det byggs mer i trä och att matsvinnet inom den offentliga måltiden har minskat.

Något som vi däremot gärna vill föra en dialog om är klimatlöftet som handlar om klimatutsläppen på tallriken i de offentliga köken, där Klimat 2030 i år sänkt riktvärdena.

Detta löfte kan innebära att alltmer av det livsmedel som hamnar på tallrikarna hos barn och äldre inte produceras här i Västra Götaland eller kanske inte ens i Sverige. Vi anser att kommunerna har ett stort ansvar att se till helheten och ställa sig frågan, vad kan vi producera här i Västra Götaland eller kanske till och med i den egna kommunen?

I tider som dessa, när det skakar i vår omvärld är det viktigt ur beredskapssynpunkt att vi alla drar vårt strå till stacken för att upprätthålla en svensk livsmedelsproduktion för det som inte produceras i fredstid kommer inte heller produceras i krigs- eller kristid.

Vi hoppas kommunerna inkluderar oss från de gröna näringarna i kommunens klimatomställning genom att ha en dialog med oss. Vi finns här för er och vi visar mer än gärna upp vad vi inom jord- och skogsbruket kan bidra med så att klimatlöftena uppnås.

Martin Gustavsson

LRF:s kommungrupp Kungälv

ANNONS