Malin Davidsson, Sandra Vaihela Myrberg, Sara Toll och William Olsson är med i ”Referensgruppen” i ”Skolföräldrar i Kungälv”.
Malin Davidsson, Sandra Vaihela Myrberg, Sara Toll och William Olsson är med i ”Referensgruppen” i ”Skolföräldrar i Kungälv”. Bild: Frida Ekborg

Vi befarar att notan för oredan i Kungälvs skolor blir dyr

”Om vi inte tar kostnaden i skolan – var hamnar den då?” är en fråga som Skolföräldrar i Kungälvs referensgrupp vill skicka till Kungälvs ledande politiker.

ANNONS
|

Den partipolitiskt obundna grupperingen Skolföräldrar i Kungälv lyfte våren 2023 ett antal åtgärder som snabbt kan höja tryggheten i kommunens grundskolor. Satsningen gjordes efter att föräldrar reagerat på de nedslående resultaten efter Skolinspektionens granskningar. Referensgruppen befarar att notan för oredan i Kungälvs skolor kan bli dyr när vi om flera år ser vidden av oviljan att satsa på barnen. ”Om vi inte tar kostnaden i skolan – var hamnar den då?” är en fråga som referensgruppen vill skicka till Kungälvs ledande politiker.

Vi vill inte lägga sten på börda i redan trasiga familjer, på barn som är hemmasittare, på lärare som är mer socionomer än pedagoger eller på samhället för psykisk ohälsa, arbetslöshet eller kriminalitet i framtiden.

ANNONS

Efter tre möten med Kungälvs ledande politiker i majoritet, och ett positivt med en lyhörd opposition, står vi fortfarande och stampar i frågor som inte behöver kosta mycket, men som kan bringa ordning och höja tryggheten för elever och personal. I en del fall har politikerna velat putta över ansvaret på föräldrarna – det är vi som behöver utbildas i drogförebyggande arbete. Vi skulle gärna se att politikerna utbildar sig som huvudman för skolverksamheten – och tänker lösningsorienterat.

Med fler vuxna i skolmatsalen som ges ansvaret av rektor att ha tillsyn över eleverna, skapar man snabbt och billigt en lugnare och tryggare miljö. Politiken tillbakavisar förslaget med hänvisning till att det är en rättvisefråga för samtliga kommunens anställda.

Mer resurser till skolan – den ledande majoriteten sade vid möte med referensgruppen att man ska sänka överskottskravet inför 2024, vilket skulle innebära en frysning av neddragning i smyg av skolans budget som överskottskravet faktiskt innebär.

Vi menar att behovet av ökade resurser är mer än så, bland annat för att möta den kompetenshöjning inom NPF-medvetenhet som kommundirektören beordrat och ska få rapporterat. Det är viktigt att barn i behov av särskilt stöd får det i tid av kvalificerad personal för att inte en hel klass ska drabbas.

Föräldrarna i den nästan 2000 personer stora gruppen Skolföräldrar i Kungälv är engagerade i sina egna och andras barn. För att skolan ska kunna ta sitt ansvar krävs tillräckligt med resurser från den som har huvudansvaret, nämligen kommunen.

Vi befarar att notan för samhället blir dyr när kommunen skjuter över sitt lagenliga ansvar.

Vem plockar upp den?

Referensgruppen Skolföräldrar i Kungälv

ANNONS