Det politiska styret i Kungälvs kommun: Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna skriver i ett debattinlägg att kommunens ekonomi har stärkts genom ett historiskt gott resultat på cirka 450 miljoner kronor.
Det politiska styret i Kungälvs kommun: Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna skriver i ett debattinlägg att kommunens ekonomi har stärkts genom ett historiskt gott resultat på cirka 450 miljoner kronor. Bild: Anna Hedlund

Vi är tacksamma över kommunens medarbetares arbetsinsatser

Vår gemensamma ekonomi har stärkts genom ett historiskt gott resultat på ca 450 miljoner kronor. 100 procent av detta överskott kommer nu att återinvesteras, skriver den politiska majoriteten.

ANNONS

När vi summerar 2021 kan vi notera att trots de problem som pandemin orsakat inom vård, skola och näringsliv, har kommunen sammantaget landat väl. Vi är kunnigare, starkare och mer robusta än förut. Vår gemensamma ekonomi har stärkts genom ett historiskt gott resultat på ca 450 miljoner kronor. Det beror på att våra verksamheter klarat sin budget, skatteintäkter har ökat och vi har stora intäkter från markförsäljningar. 100 procent av detta överskott kommer nu att återinvesteras till medborgarnas bästa i verksamheterna och bygga kommunen starkare och mer hållbar med lägre driftskostnader och bättre verksamhet långsiktigt.

Tack vare mycket goda finanser kan vi fortsätta att satsa på välfärden och för våra barn och unga nu satsa på ett idrottscentrum. De starka finanserna gör också att våra verksamheter för första gången på överskådlig tid, inte har något beting år 2022. Det viktigaste med resultatet är att det skapats bättre framtidsmöjligheter än någonsin.

Vi har satsat på kommunens arbetsmiljö genom ökad utbildning enligt sunt arbetsliv och i år inrättas yrkesdialogen med ökad möjlighet till inflytande över arbetet för kommunens anställda. Alla ärenden bereds utifrån de globala målen i agenda2030 som genomsyrar alla beslut och gett Kungälv en tätplacering i nationell jämförelse. Byggloven utomplans har tredubblats, samtidigt som miljö- och byggnadsnämnden i Kungälv har regionens högsta rättssäkerhet. Vi har genomfört en stor kartläggning om bisysslor och tagit fram nya riktlinjer för att stärka rättssäkerheten. Vi har byggt ut förskolan med fler platser enligt närhetsprincipen och skapat fler LSS-platser. Vi har beslutat om en ny skola i Kode och infört en kulturgaranti för alla barns lika rätt.

Ungdomar med funktionshinder har inkluderats i det lokala systemet för aktivitetsersättning och vi har sänkt avgiften för trygghetslarm med 17 procent för våra äldre. Ett multiprofessionellt demensteam har inrättats och vi har satsat 18 miljoner kronor för personalsatsning på äldreomsorgen. Vi har antagit en plan för trygghet och nyligen lanserat digital trygghetsvandring där alla kan hjälpas åt att skapa en tryggare kommun. Kommunen har tecknat avtal om vattenförsörjning med andra kommuner. Våra kommunala bolag har genom Kungälvs Energi skapat en mer leveranssäker distribution av elektricitet och BOKAB har tagit fram ännu mer verksamhetsmark för att vi ska få fler jobb till Kungälv.

Tyvärr har vissa satsningar inte varit möjliga under pandemin, när det gäller t ex renoveringar på äldreboenden eller att satsa på verksamheter som arbetat på distans. Det ligger nu framför oss och vi ser nu satsningar på utbildningssystemet och vårt klimatarbete, som två av kommunens allra viktigaste framtidsfrågor som vi ska ägna mycket åt i det stundande budgetarbetet.

Vi vill rikta ett stort tack å alla medborgares vägnar till kommunens personal som trots mycket svåra förutsättningar lojalt arbetat efter de demokratiskt fattade besluten som resulterat i det goda resultatet.

Miguel Odhner (S), Anders Holmensköld (M), Ingela Rossi (S), Anna Vedin (M), Ove Wiktorsson (C), Lena Bjurström (C)

ANNONS