Verksamhetsområde vid Lunnevi saknar politiskt stöd

Förslaget om nytt verksamhetsområde vid Lunnevi är utifrån den politiska visionen helt ogrundat. Det skriver signaturen ”Hållbart nära havet”.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

“Orten där man enkelt kan leva hållbart nära havet”

Så lyder målbilden för Kodes utveckling enligt den politiska visionen (ÖP 2010).

Förslaget om nytt verksamhetsområde vid Lunnevi är utifrån den politiska visionen helt ogrundat. Ingenstans i planen, som FÖP Kode ska baseras på, går det att utläsa några ambitioner om att samhället ska växa som verksamhets och industriort. Visionen omfattar ej heller områden öster om motorvägen.

“Människors behov av natur och rekreation ska beaktas under samhällsutvecklingen”, står det i ÖP 2010.

Det givna förslaget i FÖP Kode omfattar en enorm nyexploatering av industrimark öster om motorvägen på bekostnad av ett viktigt strövområde för de människor som väntas bo i “den hållbara orten”. I kommunens egen inventering inför en kommande friluftsplan fick området stor uppmärksamhet.

Skövlingen av området motiveras med en markväxling mellan Kodes befintliga industriområde och det nu föreslagna. Detta förklarar inte på något sätt den maximerade ytan vid Lunnevi som motsvarar uppskattningsvis en fyrdubbling av den industriyta man vill växla. Förslaget tar anmärkningsvis heller inte på något sätt hänsyn till de många negativa effekterna som uppstår för intilliggande fastigheter. Ingenstans utvecklas tankar om hur störningarna för de kringboende ska mildras utan endast idrottsplats och dagvatten omnämns.

Avsnittet som avhandlar den föreslagna etableringen av verksamhetsområde ger ett hafsigt och ofärdigt intryck. Att tjänstemännen i det färdiga förslaget glömt kvar egna noteringar om att man borde “fixa snyggare foto” förstärker intrycket av en servettskiss.

Vi anser därför att det föreslagna verksamhetsområdet i sin helhet saknar grund och bör strykas ur FÖP Kode. Om kommunen trots detta väljer att söka vidare stöd för förslaget anser vi att flera nödvändiga inskränkningar bör göras med hänsyn till intilliggande fastigheter.

Hållbart nära havet

LÄS MER:Vi hundägare plockar upp efter oss – ni får plocka upp er egen skit!

LÄS MER:Skolan smiter från sitt ansvar

ANNONS