Vems ärenden går våra ledande politiker?

Planärendet gällande bostäder i berget vid Tjuvkilshuvud skulle ha behandlats vid kommunstyrelsens sammanträde 15 november men lyftes ut ur dagordningen av Miguel Odhner (S) – men med vilken motivering?

ANNONS
|

Att som politiker inneha ett förtroendeuppdrag givet av kommunens innevånare innebär ett stort ansvar att på bästa sätt fördela resurser/pengar för medborgarnas nytta. En annan del av ansvaret är att skapa trygga förutsättningar för ett hållbart samhälle i framtiden. Klok klimatanpassad byggnation, värnande av värdefulla naturvärden både för människors rekreation och för biologisk mångfald.

Med den bakgrunden framstår det inte bara obegripligt utan också löjeväckande att våra ledande politiker i Kristian Johanssons artikel i KP den 15/12 försöker att ge legitimitet för spektakulär byggnation vid Tjuvkils Huvud - med påståenden om att det tilltänkta byggområdet varit bebyggt 100 år tidigare och därmed (!) skulle lämpa sig för nybyggnation av lyxbostäder.

ANNONS

Planärendet gällande 50-60 insprängda bostäder i berget vid Tjuvkilshuvud skulle ha behandlats vid kommunstyrelsens sammanträde 15 november men lyftes ut ur dagordningen av Miguel Odhner – men med vilken motivering?

Ett suddigt foto (publicerat i KP 15 dec) taget mot Tjuvkils hamn för 100 år sedan, skulle bevisa att det planerade nybyggnadsområdet varit bebyggt tidigare. Ett annat foto (från Tjuvkils hamnförenings hemsida) taget vid ungefär samma tid men från en annan vinkel visar att det magasin som tidigare funnits vid Tjuvkilshuvud snarare legat på dagens vändplan, inte på eller i berget. Så argumentationen saknar grund.

Var det så att ärendet sannolikt skulle ha fått avslag och ni ville samla mer argument för att driva igenom vansinnesbyggnationen ?

Området kring Tjuvkilshuvud är ett värdefullt rekreationsområde för kommuninnevånare och besökare. Huvudberget är en fantastisk utsiktsplats och uppvindarna ger luft under vingarna för fåglar och skärmflygare. Låt dessa naturvärden bevaras även för kommande generationer.

Begreppet som använts i argumentationen för lyxbostäderna i berget ”att sätta Kungälv på den arkitektoniska kartan” är inte det en sedan 1900-talets slut förlegad variant av (manligt?) bekräftelsebehov? Då den kommunpamp som byggde det högsta huset vann. Kungälv finns redan på kartan! Med två fästningar, genuin gammal stadsbebyggelse – storslagen arkitektur! Med fina vandringsområden, fantastisk kuststräcka, livfullt jordbruks-och näringsliv m.m. försvarar Kungälvs kommun stolt redan sin plats på kartan.

Nyligen genomförda geotekniska undersökningar i området kring Tjuvkilshamn har visat att det finns rasrisk i bergen och att leran som väg och fastigheter i området vilar på är instabil. Att man skulle tillåta det föreslagna lyxbostadsprojektet och göra sprängningar i berget och köra med tung byggtrafik i området äventyrar man sannolikt hela existensen för Tjuvkilshuvuds bostäder och hamn.

Demokratins regler är till för att följas, skall man som politiker få fortsatt förtroende kan man inte bete sig såhär!

Bodil Ahnoff

Camilla Carlsson

Inger Wessel

Anneli Wiberg

ANNONS