Varför har det inte gjorts prov på denna sträcka?

Signaturen ”Pellepedal” är irriterad på att kommunala arbeten försenas väldigt mycket.

ANNONS

Jag som skatteinbetalare i kommunen blir väldigt irriterad då kommunala arbeten i princip alltid försenas väldigt mycket. Nu är det gång/cykelbanan längs Marstrandsvägen, mellan Stället och Björkås. Skulle varit klart 3/4, ännu långt ifrån klart.

Andra exempel, trafikplats vid sjukhuset, gc- väg till Kode och från Hålta-Stället, bara några exempel. För mig innebär det att jag då jag cykelpendlar förbi Stället till Rollsbo cyklar på Marstrandsvägen, det är långt ifrån optimalt. Varför har inte en prov gc-väg gjorts på denna sträcka? Förväntar mig tyvärr inga svar.

Pellepedal

LÄS MER:En av Sveriges sämsta att erbjuda säkra och trygga gång- och cykelvägar

ANNONS