Varför är kommunen så bakåtsträvande i miljöfrågor?

Nästan ingen el produceras i Kungälvs kommun och det finns endast ett vindkraftverk. Varför diskuteras inte miljö och vindkraft längre?, undrar signaturen Framtidstänkande medborgare.

ANNONS

I denna kalla vinter diskuterades elbristen i medierna. I Kungälvs kommun förbrukas det en del el men nästintill ingen el produceras i kommunen. Av någon för oss oförklarlig anledning finns det idag bara ett enda vindkraftverk i hela Kungälvs kommun. Troligen jumboplatsen i Sverige. Visserligen finns det många åsikter om vindkraft, men el använder nog alla medborgare här i landet. Är det inte dags för ytterligare vindturbiner i närheten av det ensamma befintliga vindkraftverket strax söder om Kode? Tidigare, då kommunen hade ett miljöintresse och hade anställt både kommunekolog och miljöstrateg, fanns det flera platser under utredning, t ex off-shore eller vid Svartedalens ytterkant. Det är inte snällt att bara ”köpa in” el från andra områden om man själv skulle kunna bidra med produktion (och även tjäna pengar på det).

Men Kungälvs kommun och miljöfrågor … Att hugga ner skogar i tätorter och sedan bygga 7-våningshus i Ytterby, bostäder och gator i skogen vid Dammbergen och en stor skola mitt i Kode går bra. Men vindkraftverk/miljö diskuteras knappt längre. Vilken tidshorisont använder kommunal förvaltning och dess politiker? 1 år, 4 år eller flera generationer? När dagens politiker är pensionerade eller bortvalda sitter vi (halv)unga med era bakåtsträvande trafik- och byggprojekt.

Kode nya skola är ett annat exempel på hur visionen ”historien och blicken mot framtiden” åsidosätts. Tydligen ska den få nergrävda ledningar (dyrt!) till ett lokalt fjärrvärmeverk som redan har många år på nacken och snart måste skrotas ändå. Det använder pellets, ibland olja. Pellets och olja är nog de dyraste energislagen man kan välja idag som dessutom ger lokala, orenade utsläpp. En värmepump som drivs av vindkraft-el i kombination med solceller på skolans tak och vattenkraft är mycket bättre för miljön och billigare för oss skattebetalare. Det är ekologisk och ekonomisk framtidsanda! Är det inte så vi bör bygga samhället? Varför är kommunen så bakåtsträvande i miljöfrågor?

Framtidstänkande medborgare

ANNONS