Både resenärer och andra trafikanter ska kunna känna sig säkra med sättet som våra förare kör, svarar Västtrafik.
Både resenärer och andra trafikanter ska kunna känna sig säkra med sättet som våra förare kör, svarar Västtrafik. Bild: Kajsa Lind

Våra förare ska självklart följa lagar

Både resenärer och andra trafikanter ska kunna känna sig säkra med sättet som våra förare kör, svarar Västtrafik.

ANNONS

Replik på "Varför kör bussarna på gatan när de inte får?" (17/12)

Tack för din insändare.

Att våra förare kör på ett säkert och korrekt sätt är viktigt för oss. Både resenärer och andra trafikanter ska kunna känna sig säkra med sättet som våra förare kör och den absoluta merparten av våra förare gör ett väldigt bra jobb.

LÄS MER:Varför kör bussarna på gatan när det är förbjudet?

I samband med att körvägen förändrats har vi tillsammans med trafikbolaget gått ut med informationsinsatser till våra förare för att förtydliga vad som gäller. Trafikbolaget har också varit på platsen för att kontrollera att bussarna kör rätt. Vi kommer att fortsätta följa trafiken på sträckan. Våra förare ska självklart följa gällande lagar och trafikföreskrifter.

ANNONS

Dina synpunkter är framförda till ansvarig avdelning för busstrafiken hos oss.

Alice Roman Dadisho, Västtrafik

ANNONS