Vår (L) ståndpunkt kring Kode skola vinner gehör

Liberalerna konstaterar att Moderaterna anslutit sig till deras slutsats att trafiksituationen inte tillåter en ny skola mitt i Kode samhälle. Nu uppmanar de (C) och (S) att ta ställning.

ANNONS

Turerna kring placeringen av Kode skola har varit många. Många Kodebor växlar mellan hopp och förtvivlan och får höra att deras oro för trafiksituationen bara är ett uttryck för curlande av sina barn. Många som lever i Kode befarar att boendemiljön kraftigt försämras om grönområdet mitt i centrum byggs bort.

Vi liberaler anser att det är viktigt för oss förtroendevalda att lyssna på de människor som påverkas av besluten som ska fattas. Därför har vi fört dialog med många Kodebor, lyssnat in, och sedan tidigt låtit meddela att vi inte kan tänka oss en utbyggnad av en skola i centrum.

ANNONS

Det är därför glädjande för oss liberaler att Moderaterna ansluter sig till vår slutsats att trafiksituationen inte tillåter en skola inne i Kode centrum. Vi ser nu fram emot att resten av Kungälvstrion som styr Kungälv (Centerpartiet och Socialdemokraterna) också tar ställning. Lyssna på Kodeborna – säg nej till en utbyggnad av skolan i centrum!

Michael Karlsson (L)

Elisabeth Mattsson (L)

Matilda Jansson (L)

Thomas Loong (L)

ANNONS