Väg 168 går mellan Kungälv och Marstrand. En vägsträckning som sannolikt uppfattas av fordonsförare som en transportsträcka och väg på landsbygden. Detta trots att den går genom en tätort? Det skriver Inger Wessel. Arkivbild
Väg 168 går mellan Kungälv och Marstrand. En vägsträckning som sannolikt uppfattas av fordonsförare som en transportsträcka och väg på landsbygden. Detta trots att den går genom en tätort? Det skriver Inger Wessel. Arkivbild Bild: Niklas Ohlson

Tjuvkil en tätort eller en genomfart på landsbygden?

Väg 168 går mellan Kungälv och Marstrand. En vägsträckning som sannolikt uppfattas av fordonsförare som en transportsträcka och väg på landsbygden. Detta trots att den går genom en tätort? Det skriver Inger Wessel i ett debattinlägg.

ANNONS

Tjuvkil utvecklas i enlighet med Kungälvs Kommuns Översiktsplanering 2010. Det betyder att fler personer har bosatt sig och kommer att bosätta sig i tätorten. Planen pekar dessutom ut vikten av att tätorter utvecklas som serviceorter med lokal offentlig service.

Vägsystem inom tätorten har dessvärre inte följt med utvecklingen. Väg 168 går genom tätorten Tjuvkil och Hamnväg 612 är infartsväg till nytt bostadsområde Tjuvkils Ängar.

Ökad trafiksäkerhet väg 168 genom Tjuvkil

Väg 168 går mellan Kungälv och Marstrand. En vägsträckning som sannolikt uppfattas av fordonsförare som en transportsträcka och väg på landsbygden. Detta trots att den går genom en tätort?

ANNONS

Senast beslut ang detaljplan Väg 168 genom Tjuvkil i kommunfullmäktige (20220630), har överklagats. Planerad byggstart för utbyggnad av bl a gång- och cykelbana har nu skjutits fram från mars 2023 till augusti 2024.

Hur ser Kungälvs Kommuns politiska ledning på att beslut om antagande av detaljplan överklagas? Det är ca 20 år sedan första utredningen startades för att öka trafiksäkerheten genom tätorten?

Hamnvägen, väg 612, Tjuvkils huvud

Trafikverket har i nuläget väghållningsansvar för Hamnvägen, som leder in till bostadsområdet Tjuvkils Ängar. Planen är att Kungälvs Kommun ska ta över väghållaransvaret.

I exploateringsavtalet med Marstrands Exploaterings AB står att exploatören ska stå för kostnaden att rusta upp Hamnvägen och samtidigt anlägga gång- och cykelbana. Detta avtal gäller till 2025-12-31.

Kungälvs Kommun håller på att ta fram ett avtal för övertagande av väghållaransvaret från Trafikverket. Men här bollas avtalet fram och tillbaka. Senast frågan var uppe i Kommunstyrelsen så motsatte sig ordförande senaste förslag till avtal.

Hur länge kan avtalet hålla på att förhandlas från kommunens sida? Vad händer efter 2025-12-31 när exploatörens avtal löper ut?

Inger Wessel

LÄS MER:Vatten och avlopp dyrare – VA-taxan kan höjas vid nyår

LÄS MER:Är det inte bättre att vi räddar liv än låter det fortgå?

ANNONS